Tracy integrace do Nette

14.01.2018
2 min read
352 words

Tracy jiste každý, kdo používa Nette, zná, ale znáte všechny její nastavení?

Tracy je skvělý nástroj, už si nedovedu představit projekt bez ní. Všichni ji používáme v rámci Nette Frameworku. Má dokonce i svůj web (https://tracy.nette.org/).

Někdo ji používá i samostatně, jenom aby se mu dobře vyvíjelo. To je určitě validní přístup. Já bych se však rád podíval na Tracy integraci v rámci Nette, protože tam je cesta dosti neprobádaná.

Aktuální dokumentace hovoří o pár konfiguračních hodnotách. Následující nastavení můžete vložit přímo do souboru config.neon.

tracy:
  email: %webmasterEmail%
  strictMode: true
  editor: ...
  browser: ...
  bar: # panely do Debugger baru
    - Nette\Bridges\DITracy\ContainerPanel # alias DI Container baru
    - IncludePanel
    - XDebugHelper('myIdeKey')
    - MyPanel(@MyService)
  blueScreen: # panely do Laděnky
    - DoctrinePanel::renderException

V rámci jednoho PR jsem se pokusil zachytit a popsat všechny nastavení, které Tracy můžete předat.

PR: https://github.com/nette/docs/pull/669

tracy:
  # email, na který se posílají notifikace, že došlo k chybě
  email: dev@example.com
  fromEmail: robot@example.com

  # ve vývojovém režimu zobrazí chyby typu notice nebo warning jako BlueScreen
  strictMode: true

  # zobrazí umlčené (@) chybové hlášky
  scream: true

  # formát odkazu pro otevření v editoru
  editor: editor://open/?file=%file&line=%line

  # cesta k prohlížeči, který bude automaticky otevírat zalogované BlueScreen v CLI režimu
  browser: ...

  # pro jaké úrovně chyb (E_WARNING, E_ALL, ...) se loguje i BlueScreen
  logSeverity:

  # cesta k šabloně s vlastní stránkou pro chybu 500
  errorTemplate: ...

  # zobrazí Debugger Bar na spodu stránky
  showBar: true

  # maximální délka řetězce vypisovaná funkcí dump()
  maxLength: 150

  # do kolika úrovní zanoření má vypisovat funkce dump()
  maxDepth: 3

  # zobrazí místo, kde byla volána funkce dump()
  showLocation: false

  editorMapping:
    # originál: nová
    /var/www/html: /data/web
    /home/web: /srv/html

  # přidá panely do Debugger Baru
  bar:
    - Nette\Bridges\DITracy\ContainerPanel
    - IncludePanel
    - XDebugHelper('myIdeKey')
    - MyPanel(@MyService)

  # přidá panely do BlueScreen
  blueScreen:
    - DoctrinePanel::renderException

I mě samotného překvapilo, kolik částí se dá konfigurovat. Například browser je dost magická volba, použije se tehdy, když spouštíte script z CLI a zaloguje se laděnka. Tehdy Tracy zjistí, jestli je browser nastavený a připadně vám přes exec zavolá tento kód. V praxi se vám otevře prohlížeč s právě vyhozenou výjimkou.

Currently working

I am currently digging deeper to serverless stuf. Also trying to do my best around Nette [contributte.org & componette.org]. Taking care of 242 libraries across various Github organizations.